För att får sälja cykelhjälmar i Sverige så måste vissa grundkrav uppfyllas:

Svensk bruksanvisning.
CE-märke
Endast utsedda laboratorier kan utfärda certifikaten